Zásady ochrany osobných údajov

(pri zadávaní emailu do newslettera)

Spracovanie vašich osobných údajov sa vykonáva v súlade s týmito predpismi:

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – GDPR,
  • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zaškrtnutím určeného políčka dávate výslovný súhlas so spracovaním vami uvedených osobných údajov v súlade s hore uvedenými predpismi.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Predmet spracovania: e-mailová adresa.

Osobné údaje sú zhromažďované výlučne len za účelom budúceho kontaktovania a oboznámenia majiteľov e-mailových adries s výsledkom prieskumu digitálnej závislosti. Po ukončení projektu a využití e-mailovej adresy na spomínaný účel bude e-mailová adresa z databázy odstránená.

Označenie zašktrtnutím príslušného políčka udelíte súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Súhlas možno kedykoľvek odvolať zaslaním správy na [email protected]. Maximálna doba uloženia osobných údajov je do konca r. 2019.

Máte právo kedykoľvek vyžiadať si u nás prístup k svojim údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo vymazať.

Organizátorov prieskumu je možné kedykoľvek kontaktovať formou emailu [email protected] alebo správy na messengeri.

Tieto informácie a zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 03.11. 2019